Oorzaak

Bij Ménière is sprake van een overmaat aan binnenoorvloeistof. De reden voor die vochtophoping is onbekend. Ondanks jaren van uitgebreid onderzoek, ook in ons land, is nog steeds niet bekend wat nu de precieze oorzaak van de ziekte is.

Waarschijnlijk is sprake van ophoping van endolymfe, de vloeistof die zich in de binnenste ruimte van het slakkenhuis in het oor bevindt. Een scheurtje in de dunne wand tussen deze (endolymfatische) ruimte en de ruimte erom heen (gevuld met de vloeistof perilymfe) leidt tot vermenging van deze vloeistoffen en kan een aanval geven. De oorzaak van deze ophoping is nog onbekend. Er wordt op dit moment veel onderzoek naar de ziekte van Ménière gedaan.

Stress en drukte veroorzaken de ziekte niet, maar kunnen deze wel negatief beïnvloeden. Overbelasting kan leiden tot het opnieuw actief worden van de ziekte. Het is opvallend dat veel patiënten met de ziekte van Ménière blootstaan aan stress en drukte. Niet zelden zijn het perfectionisten, met een karakter gekenmerkt door zorgvuldigheid, ijver en plichtsbesef. Zij stellen hoge eisen aan zichzelf en aan hun omgeving.

106.900 mensen

Volgens het RIVM was dit in 2016 het aantal mensen met tinnitus bekend bij de huisarts.

Symptomen

De symptomen ervan treden op in aanvallen. In eerste instantie lijken deze symptomen op een hersenaandoening te wijzen, zoals een tumor of epilepsie. Het gaat om gehoorverlies, oorsuizen en aanvallen van draaiduizeligheid (plotselinge valneigingen) in combinatie met misselijkheid, braakneigingen en zweten. Er kunnen onwillekeurige oogbewegingen ontstaan die snel gecorrigeerd worden (‘nystagmus’ geheten).

De ernst en de frequentie van de aanvallen kunnen sterk wisselen, maar tussen de aanvallen door zijn er geen klachten. Veel patiënten hebben in het verleden migraine gehad, maar een verband is wetenschappelijk nog niet aangetoond. Het blijvende gehoorverlies en de duizeligheid kan de kwaliteit van leven aantasten.

Gevolgen

Als gevolg van de ziekte van Ménière kan tinnitus optreden. Maar tinnitus kan ook een andere oorzaak hebben.

Tinnitus is afgeleid van het Latijnse tinnire, rinkelen. Bij tinnitus hoort iemand continu een geluid terwijl het er niet is. Mensen kunnen allerlei verschillende geluiden horen: een pieptoon, ruisen, suizen, brommen, fluiten. Het kan een zware geestelijke belasting vormen: de patiënt vraagt zich af waarom hij iets hoort dat er niet is en hoe hij kan voorkómen dat hij gek wordt van het geluid.

Tinnitus kan ontstaan als gevolg van de ziekte van Ménière, een ontsteking in het middenoor en het gebruik van bepaalde medicijnen. Men kan door het continue oorsuizen angstig worden. Er bestaat een soort gehoorapparaatje dat het oorsuizen als het ware neutraliseert; ook kan het vermijden van stilte tinnitus goed tegengaan.

Behandeling

Door het geringe aantal en de aard van de symptomen zijn bijvoorbeeld huisartsen niet altijd goed bekend met Ménière. De behandeling is in handen van een KNO-arts.